sua-chua-iphone-ipad-macbook-trongtin iphone-ipad-macbook-da-qua-su-dung-trongtin dao-tao-sua-iphone-ipad-macbook-trongtin xoa-icloud-iphone-ipad-macbook-trongtin ep-mat-kinh-iphone-ipad-macbook-trongtin thay-man-hinh-iphone-ipad-macbook-trongtin

 Ngày cập nhật: 09/10/2018

Bảng giá nâng cấp bộ nhớ iPhone - iPad - MacBook

 

iPhone
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 4S 16Gb lên 32Gb 800.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 4S 32Gb lên 64Gb 1.100.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 4S 16Gb lên 64Gb 1.100.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5 16Gb lên 32Gb 900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5 32Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5 16Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5C 16Gb lên 32Gb 900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5C 32Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5C 16Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5S 16Gb lên 32Gb 1.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5S 32Gb lên 64Gb 1.300.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5S 16Gb lên 64Gb 1.300.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5SE 16Gb lên 64Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5SE 64Gb lên 128Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 5SE 16Gb lên 128Gb 2.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 16Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 64Gb lên 128Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 16Gb lên 128Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 Plus 16Gb lên 64Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 Plus 64Gb lên 128Gb 1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6 Plus 16Gb lên 128Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S 16Gb lên 64Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S 64Gb lên 128Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S 16Gb lên 128Gb 2.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S Plus 16Gb lên 64Gb 1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S Plus 64Gb lên 128Gb  1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 6S Plus 16Gb lên 128Gb  2.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 32Gb lên 128Gb  3.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 128Gb lên 256Gb  3.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 32Gb lên 256Gb  4.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 Plus 32Gb lên 128Gb  3.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 Plus 128Gb lên 256Gb  3.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPhone 7 Plus 32Gb lên 256Gb  4.000.000đ
iPad
– Nâng cấp bộ nhớ iPad 4 16Gb lên 32Gb  900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad 4 32Gb lên 64Gb  900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad 4 16Gb lên 64Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 16Gb lên 32Gb  900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 32Gb lên 64Gb  900.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 16Gb lên 64Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 2 16Gb lên 32Gb  1.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 2 32Gb lên 64Gb  1.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 2 16Gb lên 64Gb  1.300.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 3 16Gb lên 64Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 3 64Gb lên 128Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 3 16Gb lên 128Gb  1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 4 16Gb lên 64Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 4 64Gb lên 128Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Mini 4 16Gb lên 128Gb  1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 1 16Gb lên 32Gb  1.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 1 32Gb lên 64Gb  1.000.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 1 16Gb lên 64Gb  1.300.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 2 16Gb lên 64Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 2 64Gb lên 128Gb  1.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Air 2 16Gb lên 128Gb  1.600.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Pro 9.6 inch/12.9 inch 32Gb lên 128Gb  2.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Pro 9.6 inch/12.9 inch 128Gb lên 256Gb  2.200.000đ
– Nâng cấp bộ nhớ iPad Pro 9.6 inch/12.9 inch 32Gb lên 256Gb  3.000.000đ
 
 

Những bài liên quanTrở lại
 Thay vỏ iPhone - iPad - iMac - MacBook

Thay vỏ iPhone - iPad - iMac - MacBook

 Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

 Sửa chữa iPhone - iPad - iMac - MacBook - Apple Watch

Sửa chữa iPhone - iPad - iMac - MacBook - Apple Watch

 Phụ kiện iPhone - iPad - iMac - MacBook

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac- MacBook

 iPhone - iPad - iMac - MacBook đã qua sử dụng

iPhone - iPad - iMac - MacBook đã qua sử dụng