Ngày cập nhật: 31/07/2018  

Bảng giá Thay kính cảm ứng, màn hình Samsung, LG, HTC, Sony, Oppo, Asus, CoolPad


THAY MẶT KÍNH SAMSUNG

Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro/ J730 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S2 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus giá: 900.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 giá: 1.400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 giá: 1.200.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8_2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9_ 2016 giá: 250.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 giá: 200.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy J100 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J510/ J5_ 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7_ 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro zin giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime giá: 300.000đ
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Anpha giá: 250.000đ

Thay mặt kính Samsung I727 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I777 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I897 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung I997 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I9020 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9250 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9260: giá 400.000đ
Thay mặt kính Samsung I9070 giá: 350.000đ

Thay mặt kính Samsung E210 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung E110S giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung T959 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung T989 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung G530/ G531 giá: 250.000đ

Thay cảm ứng Samsung On 5 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung On 7 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy J1 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Win I8552 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9152 giá: 450.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9200 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9205 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung Dous I8262 giá: 350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy V G313 giá: 250.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 250.000đ

THAY MÀN HÌNH SAMSUNG

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S2 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 (loại A) giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 (chính hãng) giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge (chính hãng) giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 4.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge giá: 3.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge (chính hãng) giá: 4.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 giá: 3.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus giá: 4.200.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 1 giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 3.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.000.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.300.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 giá: 3.000.000
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 giá: 5.500.000đ (Zin Hãng)

Thay màn hình Samsung Galaxy A3 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 2.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 1.850.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 1.850.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 giá: 3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Pro giá: 1.900.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Progiá: 2.300.000đ (Zin Hãng)

Thay màn hình Samsung Galaxy E5 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J100 giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1_ 2016 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 850.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 1.000.000đ(Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 giá: 1.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7_ 2016 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 700.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 1.000.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J giá: 1.800.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy Anpha giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung I727 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung I777 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung I897 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Dous I8262 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Win I8552 giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung I9020 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung I9250 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9070 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9152 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung I9200 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung I9205 giá: 1.000.000đ

Thay màn hình Samsung E210 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung E110S giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung T959 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung T989 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy V G313 giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G530/ G531 giá: 600.000đ

THAY MẶT KÍNH SONY


Thay cảm ứng Sony Z / C6602 / C6603 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1 / C6902 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1 Compact giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1S Tmobile giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Sony Z2 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z2a, ZL2 giá : 400.000đ
 
Thay cảm ứng Sony Z3 Đen giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3 Trắng giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3 Compact giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3V giá : 450.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3+ giá : 500.000đ
 
Thay cảm ứng Sony Z4 giá : 500.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5 giá : 500.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5 Compact giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5 Premium giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Sony Z Ultra giá : 550.000đ
 
Thay kính Sony XA giá : 300.000đ
Thay kính Sony XA Ultra giá : 400.000đ
Thay kính Sony XZ giá : 400.000đ
Thay kính Sony X giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony C3/ C2502 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony C4 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Sony C5 giá : 550.000đ
Thay cảm ứng Sony C5 Ultra giá : 550.000đ
Thay cảm ứng Sony C2305 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Sony C5502 / ZR/ SO_04E giá : 350.000đ
 
Thay cảm ứng Sony E3 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Sony E4 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Sony E5 giá : 700.000đ
Thay cảm ứng Sony M giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Sony M2 / D2302 / D2306 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Sony M2 Aqua giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Sony M4 giá : 350.000đ
Thay mặt kính Sony M5/ E5603/ M5 Dual giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Sony M5/ E5603/ M5 Dual giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Sony T2 Ultra giá : 400.000đ

THAY MÀN HÌNH SONY


Thay màn hình Sony Z/ C6602/ C6603 giá : 750.000đ
Thay màn hình Sony Z1/ C6902 giá : 750.000đ
Thay màn hình Sony Z1 Compact giá : 700.000đ
Thay màn hình Sony Z1S Tmobile giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony Z2 giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony Z2A/ ZL2 giá : 1.300.000đ
 
Thay màn hình Sony Z3 Đen giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony Z3 Trắng giá : 950.000đ
Thay màn hình Sony Z3 Compact giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony Z3V giá : 1.150.000đ
Thay màn hình Sony Z3+ giá : 1.050.000đ
 
Thay màn hình Sony Z4 giá : 1.050.000đ
Thay màn hình Sony Z5/ E6603/ E6633 giá : 1.100.000đ
Thay màn hình Sony Z5 Compact giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Sony Z5 Premium/ E6853giá : 1.300.000đ
Thay màn hình Sony Z Ultra giá : 1.000.000đ
 
Thay màn hình Sony XA giá : 950.000đ
Thay màn hình Sony XA Ultra giá : 1.650.000đ
Thay màn hình Sony X giá : 1.350.000đ
Thay màn hình Sony Xz giá : 1.900.000đ
Thay màn hình Sony C2305 giá : 700.000đ
Thay màn hình Sony C5502/ ZR/ SO_04E giá : 850.000đ
Thay màn hình Sony C3/ C2502 giá : 950.000đ
Thay màn hình Sony C4 giá : 800.000đ
Thay màn hình Sony C5 giá : 1.200.000đ
Thay màn hình Sony C5 Ultra giá : 1.200.000đ
 
Thay màn hình Sony E3 giá : 850.000đ
Thay màn hình Sony E4 giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony M/ C1904/ C2004 giá : 800.000đ
Thay màn hình Sony M2/ D2302/ D2306 giá : 650.000đ
Thay màn hình Sony M2 Aqua giá : 650.000đ
Thay màn hình Sony M4 giá : 800.000đ
Thay màn hình Sony M5 giá : 900.000đ
Thay màn hình Sony T2 Ultra giá : 900.000đ

THAY CẢM ỨNG HTC


Thay cảm ứng HTC 8X giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC 8S giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 1 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 2 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Mini(HTC M4) giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 1 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 2 Sim giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8 Mini giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC One M9 giá : 400.000đ
 
Thay cảm ứng HTC One E8 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One E9/ E9 Plus giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC One SV giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One SU giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One XL giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC One X giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One X+ giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Max giá : 500.000đ
 
Thay cảm ứng HTC Disire 200 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 300 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 500 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 501 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 510 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 600 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 601 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 603 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 606 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 610 giá : 300.000đ
 
Thay cảm ứng HTC Disire 616 giá : 350.00đ
Thay cảm ứng HTC Disire 620 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 626 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 700 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 800 giá : 500.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 N giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 G giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 H giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 W giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 820 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 826 giá : 350.000đ
 
Thay cảm ứng HTC G21 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire V giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire EYE giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly X920D, X920E giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly X920S giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly 2 giá : 450.000đ
Thay mặt kính HTC A9 giá : 500.000đ

THAY MÀN HÌNH HTC


Thay màn hình HTC 8S giá : 500.000đ
Thay màn hình HTC 8X giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One 1 Sim giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One 2 Sim giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC One Mini(HTC M4) giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One M7 1 Sim giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One M7 2 Sim giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC One M8 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC One M8 Mini giá : 1.200.000đ
Thay màn hình HTC One M9 giá : 1.000.000đ
 
Thay màn hình HTC One E8 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC One E9/ E9 Plus giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC One SV giá : 550.000đ
Thay màn hình HTC One SU giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC One X giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One X+ giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One Max giá : 1.000.000đ
 
Thay màn hình HTC Disire 200 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 300 giá: 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 500 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 501 giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 510 giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC Disire 600 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 601 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 603 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 606 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 610 giá : 650.000đ
 
Thay màn hình HTC Disire 616 giá : 800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 620 giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 626 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 700 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC Disire 800 giá : 900.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 N giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 G giá :700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 H giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 W giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 820 giá : 800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 826 giá : 700.000đ
 
Thay màn hình HTC G21 giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC Disire V giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly X920D, X920E giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly X920S giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly 2 giá : 1.200.000đ
Thay màn hình HTC Disire EYE giá : 1.400.000đ
Thay màn hình HTC A9 giá : 2.700.000đ

THAY CẢM ỨNG OPPO


Thay cảm ứng Oppo F1/ A35 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo F1S/ A59 giá : 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F1 Plus/ X9009 giá : 400.000đ
Thay mặt kính Oppo R5/ R8106 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo R5/ R8106 giá : 700.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Lite giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Oppo R7 Lite giá : 900.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Plus giá : 450.000đ
Thay mặt kính Oppo R7S giá : 450.000đ
 
Thay cảm ứng Oppo Joy 3/ A11W giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Mirror 3/ R3001 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Mirror 5/ A51W giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 3/ R831 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 5/ R1201 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 7/ A33W giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 9/ A37 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Oppo N1 giá : 650.000đ
Thay cảm ứng Oppo N1 Mini giá : 500.000đ
Thay cảm ứng Oppo N3/ R5206 giá : 650.000đ
 
Thay cảm ứng Oppo R811 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Oppo R815 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R817 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R819 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo R821 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R827 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R829 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R1001 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R2001 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R8001 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R8113 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Oppo R9007 giá : 400.000đ
 
Thay cảm ứng Oppo X807 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X805 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X909 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X9006/ X9007 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X9076 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng Oppo U707 giá : 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo U7015 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng Oppo T703 giá : 400.000đ

THAY MÀN HÌNH OPPO


Thay màn hình Oppo F1/ A35 giá : 700.000đ
Thay màn hình Oppo F1S/ A59 giá : 750.000đ
Thay màn hình Oppo F1 Plus/X9009 giá : 2.200.000đ
Thay màn hình Oppo R5/ R8106 giá : 1.600.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Lite giá : 1.900.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Plus giá : 2.400.000đ
Thay màn hình Oppo R7S giá : 2.200.000đ
 
Thay màn hình Oppo Joy 3/A11W giá : 550.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 3/R3001 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 5/ A51W giá : 700.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 3/ R831 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 5/ R1201 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 7/A33W giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 9/A37 giá : 900.000đ
Thay màn hình Oppo N1 giá : 1.400.000đ
Thay màn hình Oppo N1 Mini giá : 900.000đ
Thay màn hình Oppo N3/ R5206 giá : 1.400.000đ
 
Thay màn hình Oppo R811 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo R815 giá : 550.000đ
Thay màn hình Oppo R817 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo R819 giá : 550.000đ
Thay màn hình Oppo R821 giá : 550.000đ
Thay màn hình Oppo R827 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo R829 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo R1001 giá : 550.000đ
Thay màn hình Oppo R2001 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo R8001 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo R8113 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo R9007 giá : 650.000đ
 
Thay màn hình Oppo X807 giá : 650.000đ
Thay màn hình Oppo X805 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo X909 giá : 750.000đ
Thay màn hình Oppo X9006/ X9007 giá : 750.000đ
Thay màn hình Oppo X9076 giá :1.000.000đ
Thay màn hình Oppo U707 giá : 750.000đ
Thay màn hình Oppo U7015 giá : 600.000đ
Thay màn hình Oppo T703 giá : 700.000đ

THAY CẢM ỨNG LG


Thay cảm ứng LG L70/ D320/ D325 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG L80/ D380 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG L90/ D405/ D410 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG F160 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG F180 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng LG F200 giá : 450.000đ
Thay cảm ứng LG F220 giá : 450.000đ
Thay cảm ứng LG F240 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG F310 giá : 550.000đ
Thay cảm ứng LG F350 giá : 500.000đ
Thay cảm ứng LG F400 giá : 400.000đ
 
Thay cảm ứng LG G2 F320 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 D800, D802, D805 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 Verizon S980 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 Mini (D618) giá : 500.000đ
Thay cảm ứng LG G2 ISAI giá : 700.000đ
Thay cảm ứng LG G3 D855, F400 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng LG G3 Plus, D885 giá : 550.000đ
Thay mặt kính LG G4/ H810/ H811 giá : 350.000đ
Thay mặt kính LG G4 Stylus/ H540 giá : 400.000đ
Thay mặt kính LG G5/ H840 giá : 750.000đ
 
Thay mặt kính LG Magna/ H502F/ H500F giá : 300.000đ
Thay cảm ứng LG Nexus 4/ E960 giá : 350.000đ
Thay mặt kính LG Nexus 5 giá : 300.000đ
Thay mặt kính LG Nexus 6 giá : 900.000đ
Thay cảm ứng LG E975 giá : 350.000đ
Thay mặt kính LG D295 giá : 300.000đ
Thay mặt kính LG K7 / X210DS giá : 350.000đ
Thay mặt kính LG K10/ K410 giá: 300.000đ
Thay mặt kính LG V10/ H960 giá: 400.000đ

THAY MÀN HÌNH LG


Thay màn hình LG L70/ D320/ D325 giá : 700.000đ
Thay màn hình LG L80/ D380 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình LG L90/ D405/ D410 giá : 700.000đ
Thay màn hình LG F160 giá : 800.000đ
Thay màn hình LG F180 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG F200 giá : 1.200.000đ
Thay màn hình LG F220 giá : 1.250.000đ
Thay màn hình LG F240 giá : 650.000đ
Thay màn hình LG F310 giá : 1.300.000đ
Thay màn hình LG F350 giá : 1.300.000đ
Thay màn hình LG F400 giá : 1.000.000đ
 
Thay màn hình LG G2 F320 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG G2 D800, D802, D805 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG G2 Verizon S980 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG G2 ISAI giá : 1.300.000đ
Thay màn hình LG G3 D855, F400 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG G3 Plus, D885 giá : 1.300.000đ
Thay màn hình LG G4/ H810/ H811 giá : 1.150.000đ
Thay màn hình LG G4 Stylus giá : 1.400.000đ
Thay màn hình LG G5/ H840 giá : 2.300.000đ
 
Thay màn hình LG Nexus 4/ E960 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG Nexus 5 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG Nexus 6 giá : 3.700.000đ
Thay màn hình LG Magna/ H502F/ H500F giá : 900.000đ
Thay màn hình LG D295 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình LG E975 giá : 900.000đ
Thay màn hình LG K7 / X210DS giá : 1.200.000đ
Thay màn hình LG K10/ K410 giá : 1.100.000đ
Thay màn hình LG V10/ H960 giá : 1.900.000đ

THAY CẢM ỨNG ASUS


Thay cảm ứng FonePad 7/ FE170CG/ K012 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7/ ME371/ K004 giá : 550.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7/ ME175KG/ K00Z/ K00S giá : 550.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7/ ME176 giá : 900.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad/ ME172/ KOW giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad HD 7/ME173/ K00B giá : 550.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 7/ ME176 giá: 700.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 8/ ME180/ K00L giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10/ ME102A/ K00F giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10/ ME103 giá : 900.000đ
 
Thay cảm ứng Asus TF101 giá : 600.000đ
Thay cảm ứng Asus TF201 giá : 650.000đ
Thay cảm ứng Asus TF300 giá : 850.000đ
Thay cảm ứng Asus TF600 giá : 900.000đ
Thay cảm ứng Asus TF810/ K00L giá : 900.000đ
Thay cảm ứng Asus ME171 giá : 800.000đ
Thay cảm ứng Asus ME180 giá : 550.000đ
Thay cảm ứng Asus ME181 giá : 700.000đ
Thay cảm ứng Asus ME370T giá : 700.000đ
Thay cảm ứng Asus ME560 giá : 900.000đ

THAY MÀN HÌNH ASUS


Thay màn hình FonePad 7/ FE170CG/ K012 giá : 750.000đ
Thay màn hình FonePad 7/ ME371/ K004 giá : 900.000đ
Thay màn hình FonePad 7/ ME175KG/ K00Z/ K00S giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad/ ME172/ KOW giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad HD 7/ME173/ K00B giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad 7/ ME176 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad 8/ ME180/ K00L giá : 1.200.000đ
 
Thay màn hình Asus TF101 giá : 1.300.000đ
Thay màn hình Asus TF201 giá : 1.300.000đ
Thay màn hình Asus TF300 giá : 1.600.000đ
Thay màn hình Asus TF600 giá : 1.600.000đ
Thay màn hình Asus TF810 giá : 1.600.000đ
Thay màn hình Asus ME180/K00L(Đen& Trắng) giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Asus ME181 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình Asus ME370T giá : 1.200.000đ
Thay màn hình Asus ME560 giá : 1.500.000đ

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG COOLPAD


Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Sky/ E501 giá : 350.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Sky Mini/ E560 giá : 350.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Sky 3/ E502 giá : 400.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Fancy/ E561 giá : 400.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Star/ F130 giá : 350.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Max Lite/ R108 giá : 400.000đ
Thay mặt kính cảm ứng Coolpad Shine/ R106 giá : 350.000đ

THAY MÀN HÌNH COOLPAD


Thay màn hình Coolpad Sky/ E501 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Sky Mini/ E560 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Sky 3/ E502 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Fancy/ E561 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Star/ F130 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Max Lite/ R108 giá : 750.000đ
Thay màn hình Coolpad Shine/ R106 giá : 750.000đ


Thông tin liên hệ

Trọng Tín Mobile

146 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM

Developed by: KhaLaChúng tôi trên các kênh