Ngày cập nhật: 06/10/2023  

Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone - iPad - iPod - MacBook - Apple Watch

 

Bảng giá sửa chữa iPhone 7 Plus

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 7 Plus bị phản quan màn hình (Trong ngày) 3,000,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 7 Plus (Trong ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 7 Plus (Lấy liền) 1,800,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 7 Plus (Lấy liền) 1,400,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 7 Plus (Lấy liền) 900,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 7 Plus (Lấy liền) 1,000,000đ
– Thay Rung iPhone 7 Plus (Lấy liền) 700,000đ
– Thay Loa iPhone 7 Plus (Lấy liền) 700,000đ
– Thay Chuông iPhone 7 Plus (Lấy liền) 1,000,000đ
– Thay Pin iPhone 7 Plus (Lấy liền) 1,200,000đ
– Thay Ron iPhone 7 Plus (Trong ngày) 800,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất sóng (2 – 3 ngày) 2,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất wifi (1 – 2 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất mất cảm ứng (2 – 3 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 2,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 3,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 2,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus không camera (1 – 2 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus mất imei (2 – 3 ngày) 3,000,000 – 6,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 Plus sàng main (3 – 5 ngày) 8,000,000đ
Những lỗi iPhone 7 Plus khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 7

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 7 bị phản quan màn hình (Trong ngày) 2,500,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 7 (Trong ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 7 (Lấy liền) 1,400,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 7 (Lấy liền) 1,200,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 7 (Lấy liền) 800,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 7 (Lấy liền) 900,000đ
– Thay Rung iPhone 7 (Lấy liền) 600,000đ
– Thay Loa iPhone 7 (Lấy liền) 600,000đ
– Thay Chuông iPhone 7 (Lấy liền) 800,000đ
– Thay Pin iPhone 7 (Lấy liền) 1,100,000đ
– Thay Ron iPhone 7 (Trong ngày) 600,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 7 mất sóng (2 – 3 ngày) 2,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 wifi (1 – 2 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 mất cảm ứng (2 – 3 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 2,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 2,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 không camera (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 mất imei (2 – 3 ngày) 3,000,000 – 6,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 7 sàng main (3 – 5 ngày) 7,000,000đ
Những lỗi iPhone 7 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 6S Plus

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 6S Plus bị phản quan màn hình (Trong ngày) 900,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 6S Plus (Trong ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 6S Plus (Lấy liền) 900,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 6S Plus (Lấy liền) 700,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 6S Plus (Lấy liền) 500,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 6S Plus (Lấy liền) 600,000đ
– Thay Rung iPhone 6S Plus (Lấy liền) 500,000đ
– Thay Loa iPhone 6S Plus (Lấy liền) 500,000đ
– Thay Chuông iPhone 6S Plus (Lấy liền) 600,000đ
– Thay Pin iPhone 6S Plus (Lấy liền) 700,000đ
– Thay Ron iPhone 6S Plus (Trong ngày) 600,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 6S Plus mất sóng (2 – 3 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus wifi (1 – 2 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus không camera (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus mất imei (2 – 3 ngày) 2,500,000 – 5,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S Plus sàng main (3 – 5 ngày) 4,500,000đ
Những lỗi iPhone 6S Plus khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 6S

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 6S bị phản quan màn hình (Trong ngày) 900,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 6S (Trong ngày) 900,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 6S (Lấy liền) 800,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 6S (Lấy liền) 600,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 6S (Lấy liền) 450,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 6S (Lấy liền) 550,000đ
– Thay Rung iPhone 6S (Lấy liền) 450,000đ
– Thay Loa iPhone 6S (Lấy liền) 450,000đ
– Thay Chuông iPhone 6S (Lấy liền) 550,000đ
– Thay Pin iPhone 6S (Lấy liền) 600,000đ
– Thay Ron iPhone 6S (Trong ngày) 550,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 6S mất sóng (2 – 3 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S wifi (1 – 2 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S không camera (1 – 2 ngày) 1,300,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S mất imei (2 – 3 ngày) 2,200,000 – 5,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 6S sàng main (3 – 5 ngày) 4,000,000đ
Những lỗi iPhone 6S khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 6 Plus

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 6 Plus bị phản quan màn hình (Trong ngày) 500,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 6 Plus (Trong ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 6 Plus (Lấy liền) 500,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 6 Plus (Lấy liền) 450,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 6 Plus (Lấy liền) 450,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 6 Plus (Lấy liền) 450,000đ
– Thay dây cáp socket home iPhone 6 Plus (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây volume iPhone 6 Plus (Lấy liền) 400,000đ
– Thay Rung iPhone 6 Plus (Lấy liền) 400,000đ
– Thay Loa iPhone 6 Plus (Lấy liền) 400,000đ
– Thay Chuông iPhone 6 Plus (Lấy liền) 450,000đ
– Thay Pin iPhone 6 Plus (Lấy liền) 500,000đ
– Thay Ron iPhone 6 Plus (Trong ngày) 500,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 6 Plus mất sóng (2 – 3 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus wifi (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus không camera (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus mất imei (2 – 3 ngày) 2,000,000 – 4,500,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 Plus sàng main (3 – 5 ngày) 3,500,000đ
Những lỗi iPhone 6 Plus khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA iPhone 6 

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 6 bị phản quan màn hình (Trong ngày) 400,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 6 (Trong ngày) 1,000,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 6 (Lấy liền) 500,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 6 (Lấy liền) 450,000đ
– Sửa chữa thay dây nút nguồn iPhone 6 (Lấy liền) 400,000đ
– Sửa chữa thay dây cáp sạc và tai nghe iPhone 6 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây cáp socket home iPhone 6 (Lấy liền) 350,000đ
– Thay dây volume iPhone 6 (Lấy liền) 350,000đ
– Thay Rung iPhone 6 (Lấy liền) 350,000đ
– Thay Loa iPhone 6 (Lấy liền) 350,000đ
– Thay Chuông iPhone 6 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay Pin iPhone 6 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay Ron iPhone 6 (Trong ngày) 400,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 6 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 wifi (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 không camera (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 mất imei (2 – 3 ngày) 1,800,000 – 4,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 6 sàng main (3 – 5 ngày) 3,000,000đ
Những lỗi iPhone 6 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 5SE

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 5SE mất sóng (2 – 3 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE wifi (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE không camera (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE mất imei (2 – 3 ngày) 2,000,000 – 4,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 5SE sàng main (3 – 5 ngày) 3,500,000đ
Những lỗi iPhone 5SE khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 5S

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 5S bị phản quan màn hình (Trong ngày) 300,000đ
– Thay vỏ iPhone 5S (Trong ngày) 550,000đ
– Thay camera sau iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 5S (Lấy liền) 350,000đ
– Thay dây nguồn iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Sửa chữa thay dây sạc và tai nghe iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Thay dây home iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Thay Rung iPhone 5S (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Loa iPhone 5S (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Chuông iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Thay Pin iPhone 5S (Lấy liền) 300,000đ
– Thay Ron iPhone 5S (Trong ngày) 300,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 5S mất sóng (2 – 3 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S wifi (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S không camera (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S mất imei (2 – 3 ngày) 1,000,000 – 2,000,000đ
– Sửa chữa lỗi CPU A7 (2 – 3 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 5S sàng main (2 – 3 ngày) 1,600,000đ
Những lỗi iPhone 5S khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 5

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa iPhone 5 bị phản quan màn hình (Trong ngày) 300,000đ
– Sửa chữa thay vỏ iPhone 5 (Trong ngày) 550,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 5 (Lấy liền) 300,000đ
– Sửa chữa thay cụm dây cảm biến và camera trước iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Sửa chữa thay dây nguồn iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Sửa chữa thay dây sạc và tai nghe iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay dây home iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Rung iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Loa iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Chuông iPhone 5 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Pin iPhone 5 (Lấy liền) 300,000đ
– Thay Ron iPhone 5 (Trong ngày) 300,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 5 mất sóng (2 – 3 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 wifi (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 không camera (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 mất imei (2 – 3 ngày) 800,000 – 1,800,000đ
– Sửa chữa lỗi CPU A6 (2 – 3 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPhone 5 sàng main (3 – 5 ngày) 1,500,000đ
Những lỗi iPhone 5 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 4s

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa thay nắp lưng iPhone 4s (Lấy liền) 150,000đ
– Sửa chữa thay sườn iPhone 4s (Trong ngày) 300,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Sửa chữa thay camera trước iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Sửa chữa thay dây nguồn iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay dây home iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Rung iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay dây cáp sạc iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Loa iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Chuông iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Pin iPhone 4s (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Ron iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ
– Thay phản quang màn hình iPhone 4s (Lấy liền) 200,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 4s mất sóng (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s wifi (Trong ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s không camera (1 – 2 ngày) 500,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s mất imei (2 – 3 ngày) 700,000 – 1,300,000đ
– Sửa chữa lỗi CPU A5 (2 – 3 ngày) 1,000,000đ
– Sửa chữa iPhone 4s sàng main (2 – 3 ngày) 1,200,000đ
Những lỗi iPhone 4s khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPhone 4

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Sửa chữa thay nắp lưng iPhone 4 (Lấy liền) 150,000đ
– Sửa chữa thay sườn iPhone 4 (Trong ngày) 300,000đ
– Sửa chữa thay camera sau iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Sửa chữa thay camera trước iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Sửa chữa thay dây nguồn iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay dây home iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Rung iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay dây cáp sạc iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Loa iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Chuông iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay Pin iPhone 4 (Lấy liền) 250,000đ
– Thay Ron iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ
– Thay phản quang màn hình iPhone 4 (Lấy liền) 200,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPhone 4 mất sóng (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 wifi (Trong ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 500,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 không nhận sạc USB (1 – 2 ngày) 500,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 mất loa mất chuông, tai nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 500,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 mất micro (lỗi IC Mic) (Trong ngày) 400,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 không camera (1 – 2 ngày) 400,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 mất imei (1 – 2 ngày) 500,000 – 800,000đ
– Sửa chữa lỗi CPU A4 (2 – 3 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPhone 4 sàng main (1 – 2 ngày) 900,000đ
Những lỗi iPhone 4 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH mất sóng (2 – 3 ngày) 2,200,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH mất wifi (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 2,000,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 2,800,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 12.9 INCH không camera (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
Những lỗi iPad Pro 12.9 INCH khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH mất sóng (2 – 3 ngày) 2,100,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH mất wifi (1 – 2 ngày) 1,700,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,900,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,900,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,700,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 2,700,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,700,000đ
– Sửa chữa iPad Pro 9.7 INCH không camera (1 – 2 ngày) 1,700,000đ
Những lỗi iPad Pro 9.7 INCH khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Air 2

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Air 2 (Lấy liền) 800,000đ
– Thay camera trước iPad Air 2 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay chuông iPad Air 2 (Lấy liền) 800,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad Air 2 (Lấy liền) 800,000đ
– Thay dây nút nguồn iPad Air 2 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây home iPad Air 2 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây volume iPad Air 2 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Air 2 (Lấy liền) 800,000đ
– Thay pin iPad Air 2 (Trong ngày) 900,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Air 2 (Trong ngày) 2,100,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Air 2 (Trong ngày) 2,400,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Air 2 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 mất wifi (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Air 2 không camera (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
Những lỗi iPad Air 2 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Air

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Air (Lấy liền) 700,000đ
– Thay camera trước iPad Air (Lấy liền) 650,000đ
– Thay chuông iPad Air (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad Air (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad Air (Lấy liền) 600,000đ
– Thay dây home iPad Air (Lấy liền) 550,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Air (Lấy liền) 650,000đ
– Thay pin iPad Air (Trong ngày) 850,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Air (Trong ngày) 1,500,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Air (Trong ngày) 1,600,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Air mất sóng (2 – 3 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Air mất wifi (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPad Air mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Air không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Air không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPad Air mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Air mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Air không camera (1 – 2 ngày) 1,000,000đ
Những lỗi iPad Air khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 4

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Mini 4 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 mất wifi (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,500,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 4 không camera (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
Những lỗi iPad Mini 4 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 3

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Mini 3 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay camera trước iPad Mini 3 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay chuông iPad Mini 3 (Lấy liền) 700,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad Mini 3 (Lấy liền) 650,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad Mini 3 (Lấy liền) 650,000đ
– Thay dây home iPad Mini 3 (Lấy liền) 600,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Mini 3 (Lấy liền) 650,000đ
– Thay pin iPad Mini 3 (Trong ngày) 850,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Mini 3 (Trong ngày) 1,500,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Mini 3 (Trong ngày) 1,600,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Mini 3 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 mất wifi (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,400,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 3 không camera (1 – 2 ngày) 1,000,000đ
Những lỗi iPad Mini 3 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 2

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay camera trước iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay chuông iPad Mini 2 (Lấy liền) 600,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay dây home iPad Mini 2 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay pin iPad Mini 2 (Trong ngày) 750,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Mini 2 (Trong ngày) 1,400,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Mini 2 (Trong ngày) 1,550,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Mini 2 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất wifi (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,000,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không camera (1 – 2 ngày) 900,000đ
Những lỗi iPad Mini 2 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 2

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay camera trước iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay chuông iPad Mini 2 (Lấy liền) 600,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay dây home iPad Mini 2 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Mini 2 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay pin iPad Mini 2 (Trong ngày) 750,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Mini 2 (Trong ngày) 1,400,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Mini 2 (Trong ngày) 1,550,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Mini 2 mất sóng (2 – 3 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất wifi (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 1,000,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,600,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 1,100,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 2 không camera (1 – 2 ngày) 900,000đ
Những lỗi iPad Mini 2 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad Mini 1

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad Mini 1 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay camera trước iPad Mini 1 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay chuông iPad Mini 1 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây cáp sạc + IC wifi iPad Mini 1 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad Mini 1 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây home iPad Mini 1 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây tai nghe iPad Mini 1 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay pin iPad Mini 1 (Trong ngày) 600,000đ
– Thay vỏ wifi iPad Mini 1 (Trong ngày) 1,000,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad Mini 1 (Trong ngày) 1,200,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad Mini 1 mất sóng (2 – 3 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 mất wifi (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad Mini 1 không camera (1 – 2 ngày) 800,000đ
Những lỗi iPad Mini 1 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad 4

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad 4 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay camera trước iPad 4 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay chuông iPad 4 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây cáp sạc iPad 4 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad 4 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây home iPad 4 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây tai nghe iPad 4 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay pin iPad 4 (Trong ngày) 700,000đ
– Thay vỏ wifi iPad 4 (Trong ngày) 1,150,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad 4 (Trong ngày) 1,200,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad 4 mất sóng (2 – 3 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad 4 mất wifi (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 4 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 4 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 4 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 4 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 1,200,000đ
– Sửa chữa iPad 4 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 4 không camera (1 – 2 ngày) 800,000đ
Những lỗi iPad 4 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad 3

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad 3 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay camera trước iPad 3 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay chuông iPad 3 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây cáp sạc + IC wifi iPad 3 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad 3 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây home iPad 3 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây tai nghe iPad 3 (Lấy liền) 550,000đ
– Thay pin iPad 3 (Trong ngày) 700,000đ
– Thay vỏ wifi iPad 3 (Trong ngày) 1,150,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad 3 (Trong ngày) 1,200,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad 3 mất sóng (2 – 3 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 3 mất wifi (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 3 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 3 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 3 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 3 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 3 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 3 không camera (1 – 2 ngày) 700,000đ
Những lỗi iPad 3 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad 2

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay camera sau iPad 2 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay camera trước iPad 2 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay chuông iPad 2 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây cáp sạc + IC wifi iPad 2 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad 2 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay dây home iPad 2 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây tai nghe iPad 2 (Lấy liền) 500,000đ
– Thay dây anten wifi iPad 2 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay pin iPad 2 (Trong ngày) 600,000đ
– Thay vỏ wifi iPad 2 (Trong ngày) 950,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad 2 (Trong ngày) 1,000,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad 2 mất sóng (2 – 3 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 2 mất wifi (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad 2 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 2 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 2 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 2 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 800,000đ
– Sửa chữa iPad 2 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 2 không camera (1 – 2 ngày) 700,000đ
Những lỗi iPad 2 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ

Bảng giá sửa chữa iPad 1

BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN

– Thay chuông iPad 1 (Lấy liền) 450,000đ
– Thay dây cáp sạc + IC wifi iPad 1 (Lấy liền) 900,000đ
– Thay dây nút nguồn + volume iPad 1 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay dây home iPad 1 (Lấy liền) 350,000đ
– Thay dây tai nghe iPad 1 (Lấy liền) 400,000đ
– Thay pin iPad 1 (Trong ngày) 500,000đ
– Thay vỏ wifi iPad 1 (Trong ngày) 900,000đ
– Thay vỏ wifi + 4G iPad 1 (Trong ngày) 900,000đ

SỬA CHỮA TRÊN MAINBOARD

– Sửa chữa iPad 1 mất sóng (2 – 3 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 1 mất wifi (1 – 2 ngày) 900,000đ
– Sửa chữa iPad 1 mất cảm ứng (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPad 1 không đèn (hiển thị) màn hình (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPad 1 không nhận sạc, USB  (1 – 2 ngày) 600,000đ
– Sửa chữa iPad 1 mất nguồn (chết IC nguồn) (1 – 2 ngày) 700,000đ
– Sửa chữa iPad 1 mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) (1 – 2 ngày) 600,000đ
Những lỗi iPad 1 khác vui lòng quý khách liên hệ hotline để kỹ thuật viên tư vấn kỹ hơn LIÊN HỆ
 
 

Những bài liên quan
Giá IPhone - IPad - IMac - MacBook - Apple Watch

iPhone - iPad - iMac - MacBook-Apple Watch

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac - MacBook

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac- MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Thông tin liên hệ

Trọng Tín Mobile

146 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM

Developed by: KhaLa



Chúng tôi trên các kênh